In welke discipline wil jij rechterhand worden?

 

Wij komen (rechter)handen tekort!


Wij zoeken nieuwe collega’s met talent voor accountancy en fiscaliteit of nieuwe experts in financiële, economische of juridische zaken. Ook HR-consultants en sociaal-juridisch adviseurs kunnen bij ons hun ambities waarmaken.

Spontaan solliciteren

IT Manager

 • Je verzorgt de dagdagelijkse leiding en opvolging van zowel ICT als interne projecten (infrastructuur en development) die neergelegd worden bij de IT Director.
 • Je voert functionele analyses uit en denkt mee met de interne klant.
 • Je documenteert en rapporteert rond het project met alle interne en externe betrokken partijen.
 • Je behoudt het overzicht van day-to-day ICT-projecten en zoekt continu mee naar procesverbeteringen.
 • Je stuurt rechtstreeks een development en infrastructuur team aan.
 • Je blijft op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en trends op technologisch vlak (infrastructuur, IT governance, Microsoft Cloud, Office 365, Dynamics 365, Azure, …).

Medewerker btw voor buitenlandse ondernemingen

 • Je ondersteunt het team in de begeleiding en advisering van buitenlandse ondernemingen met een btw-nummer in België.
 • Je helpt bij de voorbereiding van de aanvragen van Belgische btw-nummers (zowel met als zonder aansprakelijke vertegenwoordiger).
 • Je vervult de btw-verplichtingen, zoals o.m. opmaken van btw-nota’s, voeren van een aangepaste btw-boekhouding, indienen van periodieke btw-aangiftes, indienen van de jaarlijkse klantenlisting, enz.
 • Je werkt samen met onze btw-specialisten en wordt door hun begeleid.

Boekhouder met passie voor btw

 • Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding en advisering van buitenlandse ondernemingen met een btw-nummer in België.
 • Je staat in voor de aanvraag van Belgische btw-nummers (zowel met als zonder aansprakelijke vertegenwoordiger).
 • Je vervult de btw-verplichtingen, zoals o.m. opmaken van btw-nota’s, voeren van een aangepaste btw-boekhouding, indienen van periodieke btw-aangiftes, indienen van de jaarlijkse klantenlisting, enz.
 • Je onderhoudt nauwe contacten met buitenlandse bedrijven om tijdig alle verplichtingen na te leven en u informeert hun over de praktische gang van zaken evenals over de opvolging van hun dossier.
 • Je adviseert uw klanten inzake btw en facturatie en ondersteunt hun bij btw-controles.
 • Je staat in voor de begeleiding bij verzoeken om teruggave van btw.
 • Je blijft voortdurend op de hoogte van eventuele wijzigingen in de fiscaliteit.
 • Je werkt samen met onze btw-specialisten en wordt door hun begeleid.
 • Je rapporteert aan de groepsleider.

Dynamisch financieel adviseur

 • Je ondersteunt de directors corporate finance bij hun opdrachten vanuit jouw ervaring en kennis als financieel adviseur, auditor, corporate finance adviseur, … .
 • Je bereidt dossiers voor door het uitvoeren van sectoriële marktstudies; financiële waardebepalingen; het opmaken van informatiememorandi van ondernemingen en het meewerken in due diligence onderzoeken.
 • Je stelt prognoses en budgetteringen op.
 • Je brengt de markt in kaart en prospecteert naar kopers of verkopers.
 • Daarnaast ondersteun je bij ad hoc opdrachten in het segment van de familiale bedrijven en KMO’s .
 • Je maakt deel uit van een 6-koppig team, samengesteld uit profielen met diverse achtergronden, aangevuld met experten uit verschillende disciplines.

Tax Advisor – ondernemingsfiscaliteit en herstructureringen

 • Je behartigt dossiers inzake ondernemingsfiscaliteit met een bijzondere focus op de vennootschapsbelasting aspecten van overnames, fusies, verkopen, vastgoedtransacties zonder andere belastingen uit het oog te verliezen (BTW, personenbelasting, overdrachtsbelastingen, etc.).
 • Je werkt mee aan (fiscale) due diligence projecten.
 • Je analyseert op een logische manier opduikende fiscale problemen en brengt zelfstandig oplossingen en alternatieven aan.
 • Je focus is vennootschapsbelasting maar werkt multidisciplinair door steeds in contact te staan met andere expertisedomeinen.
 • Je blijft op de hoogte van nationale en internationale belastingwetgeving.
 • Je bent in brede zin de rechterhand van de belastingplichtige.
 • Je ondersteunt onze accountancy afdeling door het nakijken van (meer complexe) fiscale dossiers en werkt optimalisatie mogelijkheden uit.
 • Je werkt mee met het opstellen van klantenseminaries en publicaties in fiscale vakbladen.
 • Je draagt bij tot de verdere uitbouw van het kantoor en werkt samen met (senior) managers.

Tax Advisor – alternatieve en internationale verloning

 • Je geeft advies inzake (alternatieve) verloning, compensatietechnieken en extralegale voordelen aan onze Belgische en internationale klanten. Je staat onder meer in voor advies inzake beloningsstrategieën, de impact hiervan op het gebied van directe en indirecte belastingen en sociale zekerheid. Daarnaast help je klanten met hun vragen in het kader van internationale mobiliteit van hun (Belgische en buitenlandse) medewerkers.
 • Je analyseert dubbelbelastingverdragen en helpt actief mee aan de uitbouw van onze expertise in salary split en expat dossiers.
 • Je analyseert op een logische manier opduikende fiscale problemen en brengt zelfstandig oplossingen en alternatieven aan.
 • Je focust je op personenbelasting maar werkt multidisciplinair door steeds in contact te staan met andere expertisedomeinen.
 • Je werkt mee met het opstellen van klantenseminaries en publicaties in fiscale vakbladen.
 • Je blijft op de hoogte van nationale en internationale belastingwetgeving.
 • Je bent in brede zin de rechterhand van de belastingplichtige.
 • Je draagt bij tot de verdere uitbouw van het kantoor en werkt samen met (senior) managers.

(Senior) Manager Estate Planner

 • Je behartigt de dossiers van onze klanten op het vlak van vermogensplanning en - structurering.
 • Je analyseert op een logische manier opduikende problemen en brengt zelfstandig oplossingen en alternatieven aan.
 • Je redigeert adviezen in de context van vermogensplanning, mede in overleg met onze andere specialisten.
 • Je onderhoudt contacten met notarissen, bankiers en andere professionals.
 • Je reviseert concepten van akten, stelt contracten en andere documenten op.
 • Je blijft op de hoogte van de juridisch-fiscale actualiteit en volgt de nieuwe markttendensen nauw op.
 • Je bent gevestigd in het kantoor te Hasselt, met de mogelijkheid om deels vanuit een regiokantoor te werken.

Tax Advisor – innovatie en internationaal

 • Je behartigt dossiers inzake ondernemingsfiscaliteit met een bijzondere focus op de fiscale voordelen voor innovatieve bedrijven (innovatie-aftrek, belastingkrediet O&O, korting bedrijfsvoorheffing, enz.), alsook internationale fiscaliteit (analyse van dubbelbelastingverdragen, transfer pricing, BEPS-regelgeving, enz.).
 • Je krijgt de mogelijkheid om kennis uit te bouwen in het domein van transfer pricing.
 • Je analyseert op een logische manier opduikende fiscale problemen en brengt zelfstandig oplossingen en alternatieven aan.
 • Je blijft op de hoogte van nationale en internationale belastingwetgeving.
 • Je bent in brede zin de rechterhand van de belastingplichtige.
 • Je ondersteunt onze accountancy afdeling door het nakijken van (meer complexe) fiscale dossiers en werkt optimalisatie mogelijkheden uit.
 • Je werkt mee met het opstellen van klantenseminaries en publicaties in fiscale vakbladen.
 • Je draagt bij tot de verdere uitbouw van het kantoor en werkt samen met (senior) managers.

Manager payroll – Belgische en internationale bedrijven

 • Je bent verantwoordelijk voor het coördineren en het uitvoeren van diverse administratieve taken, met als doel een goede en efficiënte administratie voor het cliënteel te garanderen.
 • Je draagt zorg voor de aansluitingen en formaliteiten van de klanten/werkgevers richting fiscus, RSZ en andere instanties.
 • Je staat in voor de volledige loonverwerking (voorbereiding, berekening en controle van alle loon- en salarisgegevens) van binnenlandse en/of buitenlandse bedrijven en periodieke rapportering aan de klant (loonstaten, financiële bestanden en andere).
 • Als centraal aanspreekpunt bied je proactieve ondersteuning en sta je in voor alle vragen van je klant. Je geeft eerstelijns ondersteuning en zorgt voor een correcte en tijdige opvolging van deze vragen.
 • Je werkt in team, verzorgt de communicatie met interne contactpersonen (juristen, fiscalisten, andere experten) en externe contactpersonen (overheid, verzekeringsmaatschappijen, arbeidsgeneesheer, andere).
 • Je rapporteert aan de groepsleider.

Manager internationale tewerkstelling

 • Je adviseert internationale ondernemingen met betrekking tot sociaaljuridische en fiscale aspecten en begeleidt hun internationaal actieve werknemers.
 • Je adviseert over verloningsmogelijkheden en kostenoptimalisatie van internationale en lokale werknemers, actief in een internationale context.
 • Je bent het aanspreekpunt voor vragen over loonadministratie, payroll, salary splits, expat …
 • Je behandelt aanvragen van werk- en verblijfsvergunningen, andere formaliteiten richting fiscus, RSZ, andere instanties …
 • In het kader van de toenemende ‘global mobility’ adviseer je internationale ondernemers, waarbij je voornamelijk met EU-ondernemers werkt. Kennis van de Europese fiscale, sociale en arbeidsrechtelijke rechtsregels is daarbij noodzakelijk.
 • Je werkt samen met juristen, accountants, fiscalisten, payroll-medewerkers,… binnen Van Havermaet.
 • Je blijft voortdurend op de hoogte van wijzigingen in de fiscaliteit, arbeidsrecht en sociale zekerheid.
 • Je bent de rechterhand van ons hoogste goed: de klant.

Advisor Business Controlling

 • Je analyseert het ondernemingsmodel, de gekozen strategie en de belangrijkste business risico’s van de klant. Kortom een algemene doorlichting van onze klant.
 • Je stelt de meest geschikte rapportering op.
 • Je brengt bedrijfskundige processen in kaart.
 • Je voert benchmarks uit waarbij je onze klant vergelijkt met andere ondernemingen (concurrenten, sectoraal, regionaal).
 • Je analyseert de gezondheidstoestand van een onderneming.
 • Je begeleidt de klant in het voeren van zijn controlling activiteiten.

Advisor Legal – Tewerkstelling & economisch samenwerkingsadvies

 • Je ondersteunt de adviseurs op vlak van complexe sociaal juridische thema's, verbintenissenrecht en handelsrecht.
 • Je stelt sociaalrechtelijke documenten op zoals arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen, policy ’s, beëindigingsdocumenten, etc.
 • Je stelt handelsrechtelijke overeenkomsten op, waaronder dienstverleningen, aanneming, handelsagentuur, etc.
 • Je werkt cross-divisioneel samen met juridische, financiële en fiscale experten binnen Van Havermaet.
 • Je bent de rechterhand van ons hoogste goed: de klant.
 • Je bent een expert in je vakdomein en wil je verder ontwikkelen.

Manager Accountancy

 • Je bent verantwoordelijk voor de supervisie van dossiers op het vlak van boekhouding, accountancy, fiscaliteit, vennootschapsrecht enz. van een diverse portefeuille aan cliënteel.
 • Je geeft op een professionele manier advies aan klanten en neemt de rol op van vertrouwenspersoon.
 • Je stuurt gekwalificeerde medewerkers aan, bevordert de goede sfeer en moedigt de samenwerking tussen de teamleden aan.
 • Je vervult een adviserende functie naar de partners toe en vertaalt de strategie naar operationele doelstellingen binnen de eigen afdeling.

(Senior) Manager Legal – Vennootschapsrecht

 • Als (Senior) Manager Legal sta je in - in hoofdzaak binnen het vennootschapsrecht en het ondernemingsrecht - voor de succesvolle juridische adviesverlening aan een divers cliënteel teneinde tot een optimale bedrijfsvoering te komen.
 • Je verleent advies, voornamelijk inzake het vennootschapsrecht en het ondernemingsrecht en daarmee verbonden aangrenzende rechtsdomeinen zoals o.a. financieel recht en handelsrecht.
 • Je voorziet én superviseert een professionele en juridische begeleiding inzake diverse vraagstukken betreffende het vennootschapsrecht en het ondernemingsrecht.
 • Je anticipeert op evoluties in het vakgebied en houdt jouw kennis up-to-date door de bestaande en nieuwe wetgeving en reglementering op de voet op te volgen en toe te passen. Daarnaast draag je deze alertheid uit naar het team.
 • Je hebt een sterke interesse in de ondersteuning te bieden aan de trend inzake digitalisering en automatisering in het juridische domein.
 • Binnen het team slaag je erin vanuit jouw ondernemende mindset, drive en professionaliteit de goede sfeer te bevorderen en de samenwerking tussen teamleden aan te moedigen.
 • Je formuleert duidelijke en specifieke doelstellingen die je bij voorkeur op pragmatische wijze doch steeds met een juiste deskundigheid weet te bereiken.
 • Je onderhoudt contacten met het netwerk waartoe het kantoor behoort en vertegenwoordigt het kantoor op een representatieve manier naar derden.
 • Als expert binnen je vakgebied vervul je een adviserende rol naar de divisieleider toe.

Business Process Analyst

 • Je bent verantwoordelijk voor het in kaart brengen van bedrijfsprocessen.
 • Je werkt de processen verder uit en implementeert deze in een Business Process Management softwarepakket (K2).
 • Je beheert bestaande en nieuwe datasources en voegt deze samen tot een globale data omgeving.
 • Je voert functionele analyses uit en denkt mee met de organisatie en eindgebruiker.
 • Je documenteert en rapporteert rond projecten met alle betrokken partijen.
 • Je zoekt continu mee naar procesverbeteringen.
 • Je rapporteert rechtsreeks aan de IT Director.
 • Je blijft op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en trends op technologisch vlak.

Director Accountancy

 • Je bent verantwoordelijk voor de supervisie van dossiers op het vlak van boekhouding, accountancy, fiscaliteit, vennootschapsrecht enz. van een diverse portefeuille aan cliënteel.
 • Je geeft op een professionele manier advies aan klanten en neemt de rol op van relatiebeheerder.
 • Je stuurt gekwalificeerde medewerkers aan, bevordert de goede sfeer en moedigt de samenwerking tussen de teamleden aan.
 • Je vervult een adviserende functie naar de partners toe en vertaalt de strategie naar operationele doelstellingen binnen de eigen afdeling.
 • Als expert binnen je vakgebied vervul je een adviserende rol naar de divisieleider toe.

Trainee Accountancy/Boekhoud(st)er – team Medici

 • Je bent verantwoordelijk voor boekhoudkundige taken zoals het controleren en inboeken van aan- en verkoopfacturen en financiële verrichtingen.
 • Je ondersteunt het team bij administratieve taken.

Manager Accountancy

 • Je bent verantwoordelijk voor de supervisie van dossiers op het vlak van boekhouding, accountancy, fiscaliteit, vennootschapsrecht enz. van een diverse portefeuille aan cliënteel.
 • Je geeft op een professionele manier advies aan klanten en neemt de rol op van vertrouwenspersoon.
 • Je stuurt gekwalificeerde medewerkers aan, bevordert de goede sfeer en moedigt de samenwerking tussen de teamleden aan.
 • Je vervult een adviserende functie naar de partners toe en vertaalt de strategie naar operationele doelstellingen binnen de eigen afdeling.

Advisor Accountancy

 • Je staat in voor de afsluiting, de rapportering (tussentijds en jaarlijks) en de volledige opvolging van de aan jouw toevertrouwde dossiers.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opstelling van de jaarrekening en de nodige verslaggeving.
 • Je staat in voor de fiscale aangiftes (directe belasting).

Trainee Accountancy

 • Je bent verantwoordelijk voor boekhoudkundige taken zoals het controleren en inboeken van aan- en verkoopfacturen en financiële verrichtingen.
 • Je ondersteunt het team bij administratieve taken zoals het voorbereiden van btw-aangiftes, fiscale fiches, opstellen van de jaarrekening en nodige verslaggeving.

elke-draw

elke sweldens

HR Director
elke.sweldens@vanhavermaet.be
+32 (0)11 30 13 50

Overtuigd van onze visie op maetwerk?
Ontdek dan of er een vacature is die bij jou past.

Bekijk jobs

© Van Havermaet 2020 - Privacy NL - Privacy EN - BTW: 428.179.774