In welke discipline wil jij rechterhand worden?

 

Wij komen (rechter)handen tekort!


Wij zoeken nieuwe collega’s met talent voor accountancy en fiscaliteit of nieuwe experts in financiële, economische of juridische zaken. Ook HR-consultants en sociaal-juridisch adviseurs kunnen bij ons hun ambities waarmaken.

Spontaan solliciteren

Administratief medewerker – Tewerkstelling & economisch samenwerkingsadvies

 • Als medewerker ondersteun je de adviseurs op vlak van complexe sociaal juridische thema's, verbintenissenrecht en handelsrecht.
 • Je bereidt eenvoudige sociaalrechtelijke documenten en handelsrechtelijke overeenkomsten voor en je kan opzoekingen doen in beide rechtsdomeinen.
 • Je bereidt vergaderingen voor en maakt de nodige afspraken met klanten en collega’s zowel binnen het kantoor als daarbuiten.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opmaak en archivering van verslagen, offertes en dossiers. Je volgt de administratie voor klantendossiers mee op en houdt deze up-to-date.
 • Je ondersteunt je collega's met het voorbereiden van infosessies, lezingen, opleidingen. Zowel in de praktische organisatie ervan als in de opmaak van de presentaties.
 • Je ondersteunt het team in hun administratie, facturatie, correspondentie en beheert hun agenda. Je bent hun rechterhand.

Ervaren Jurist Sociaal Recht

 • Je bent de rechterhand en adviseur van onze klanten op vlak van complexe sociaal juridische thema's
 • Je volgt de sociale wetgeving, het arbeidsrecht en de reglementeringen inzake loonfiscaliteit op
 • Je geeft advies aan interne en externe klanten en zet de veranderingen in de praktijk van de organisatie om. Hierbij komen zaken zoals de regelgeving voor het statuut van zelfstandigen en loontrekkers, arbeidsreglementeringen en arbeidsovereenkomsten, loonbarema’s en loonkostberekeningen, cao’s, … aan bod
 • Je biedt ondersteuning bij sociale inspecties en sociale audits
 • Je adviseert over de regelgeving inzake bedrijfsvoorheffing en aangiftes
 • Je draagt zorg voor de aansluitingen en formaliteiten van de klanten/werkgevers richting fiscus, RSZ en andere instanties
 • Je werkt cross-divisioneel samen met juristen, accountants en experten binnen Van Havermaet
 • Je bent een expert in je vakdomein en wil je verder ontwikkelen

Trainee Tax – Internationale en alternatieve verloning

 • Je ondersteunt het team inzake (alternatieve) verloning, compensatietechnieken en extralegale voordelen aan onze Belgische en internationale klanten. Je staat onder meer in voor advies inzake beloning strategieën, de impact hiervan op het gebied van directe belastingen en sociale zekerheid.
 • Je helpt klanten met hun vragen inzake internationale mobiliteit van hun (Belgische en buitenlandse) medewerkers. Je analyseert dubbelbelastingverdragen en begeleidt salary split & expat dossiers.
 • Je begeleidt innovatieve bedrijven (o.a. start- en scale-ups) in het fiscaal vriendelijk omgaan met hun vergoedingspolitiek.
 • Je helpt mee aan het schrijven van rulingdossiers in diverse materies (auteursrechten, onkostenvergoedingen, aandelenopties, enz.).
 • Je focust je daarnaast ook op personenbelasting en ondersteunt onze experts in de voorbereiding van aangiftes.
 • Je analyseert op een logische manier opduikende fiscale problemen en brengt zelfstandig oplossingen en alternatieven aan. Daarbij breng je ook niet-fiscale aspecten in kaart die mogelijks door collega’s met een andere expertise kunnen / moeten bekeken worden.
 • Je blijft op de hoogte van nationale en internationale belastingwetgeving.

Advisor Familiebedrijven

 • Je behartigt de dossiers van familiale ondernemingen en ondersteunt bij beslissingsprocessen die zullen bijdragen aan de continuïteit van de onderneming en de harmonie in de familie.
 • Je bekijkt vanuit een strategisch perspectief welke structuren kunnen bijdragen aan de verdere professionalisering van de organisatie met name bij het opzetten en uitbouwen van de corporate en familiale governance binnen het familiebedrijf.
 • Je ondersteunt het team in de begeleiding van bedrijfsfamilies o.a. bij (familiale) overdrachtstrajecten en het opzetten van een planning tussen familie en bedrijf.
 • Je analyseert op een logische manier opduikende problemen en brengt zelfstandig oplossingen en alternatieven aan.
 • Je werkt samen met onze andere specialisten oplossingen uit in de context van een bedrijfsoverdracht, governance structuren en de professionalisering van het familiebedrijf.
 • Je stelt contracten en andere documenten zelfstandig op.

Aansprakelijke vertegenwoordiger btw

 • Je begeleidt en adviseert buitenlandse ondernemingen met een btw-nummer in België.
 • Je staat in voor de aanvraag van Belgische btw-nummers (zowel met als zonder aansprakelijke vertegenwoordiger).
 • Je vervult de btw-verplichtingen, zoals o.m. opmaken van btw-nota’s, voeren van een aangepaste btw-boekhouding, indienen van periodieke btw-aangiftes, indienen van de jaarlijkse klantenlisting, enz.
 • Je onderhoudt nauwe contacten met buitenlandse bedrijven om tijdig alle btw-verplichtingen na te leven en u informeert hun over de praktische gang van zaken evenals over de opvolging van hun dossier.
 • Je adviseert uw klanten inzake btw en facturatie en ondersteunt hun bij btw-controles.
 • Je staat in voor de begeleiding bij verzoeken om teruggave van btw.
 • Je blijft voortdurend op de hoogte van eventuele wijzigingen op vlak van btw.
 • Je werkt samen met onze btw-specialisten en wordt door hun ondersteund en begeleid.
 • Je rapporteert aan de groepsleider.

Auditor

 • Je staat in voor de uitvoering van financiële audits en werkt hierbij nauw samen met de Audit Manager (of commissaris).
 • Je wordt tevens ingeschakeld in de uitvoering en opvolging van bijzondere revisorale opdrachten zoals fusies, inbreng in natura, splitsingen, maar ook andere niet-wettelijke opdrachten (bv. due diligence, IT audits, ...).

Tax Advisor – Internationale en alternatieve verloning

 • Je ondersteunt het team inzake (alternatieve) verloning, compensatietechnieken en extralegale voordelen aan onze Belgische en internationale klanten. Je staat onder meer in voor advies inzake beloning strategieën, de impact hiervan op het gebied van directe belastingen en sociale zekerheid.
 • Je helpt klanten met hun vragen inzake internationale mobiliteit van hun (Belgische en buitenlandse) medewerkers. Je analyseert dubbelbelastingverdragen en begeleidt salary split & expat dossiers.
 • Je begeleidt innovatieve bedrijven (o.a. start- en scale-ups) in het fiscaal vriendelijk omgaan met hun vergoedingspolitiek.
 • Je helpt mee aan het schrijven van rulingdossiers in diverse materies (auteursrechten, onkostenvergoedingen, aandelenopties, enz.).
 • Je focust je daarnaast ook op personenbelasting en ondersteunt onze experts in de voorbereiding van aangiftes.
 • Je analyseert op een logische manier opduikende fiscale problemen en brengt zelfstandig oplossingen en alternatieven aan. Daarbij breng je ook niet-fiscale aspecten in kaart die mogelijks door collega’s met een andere expertise kunnen / moeten bekeken worden.
 • Je blijft op de hoogte van nationale en internationale belastingwetgeving.

Ervaren Boekhouder

 • Als boekhouder ondersteun je onze ervaren accountants.
 • Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van boekhoudkundige taken zoals het controleren en inboeken van aan- en verkoopfacturen en financiële verrichtingen.
 • Je ondersteunt het team bij administratieve taken zoals het voorbereiden van btw-aangiftes, fiscale fiches, opstellen van de jaarrekening en nodige verslaggeving.

Ervaren Accountant

 • Je staat in voor de afsluiting, de rapportering (tussentijds en jaarlijks) en de volledige opvolging van de aan jouw toevertrouwde dossiers.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opstelling van de jaarrekening en de nodige verslaggeving.
 • Je staat in voor de fiscale aangiftes (directe belasting).

Traineeship

Accountancy Opleiding: je genoot een bacheloropleiding accountancy-fiscaliteit aangevuld met een bachelor-na-bachelor / postgraduaat of je behaalde een masterdiploma in accountancy. Inhoud: als trainee accountancy maak je deel uit van het team ‘assurance & compliance.’ Je leert het beroep van A tot Z, beginnende met boekingswerk, financiële verrichtingen, fiscale aangiftes en het analyseren & opmaken van de tussentijdse situatie.   Audit Opleiding: je hebt een master in een economische of financiële richting. Inhoud: bij je start maak je kennis met het beroep in het algemeen. Later ondersteun je de manager in audit activiteiten en leer je meer over interne controles, stocktellingen en externe controles.   Business Controlling Opleiding: je genoot een hoger diploma in een economische richting en bezit een grote interesse in data analyse en business intelligence. Inhoud: het is als trainee belangrijk eerst een grondige kennis op te bouwen binnen alle financiële en operationele aspecten. Vervolgens verdiep je jezelf in controlling, data, ERP, Excel en specifieke BI-tools. Geleidelijk ondersteun je het team met  controlling activiteiten.   Tax Opleiding: je bezit een master in de rechten of bij voorkeur in een economische richting, aangevuld met een masteropleiding of postgraduaat in de fiscaliteit. Inhoud: als trainee tax kom je in aanraking met meerdere facetten van de fiscale wetgeving. Enerzijds kom je in  team ‘ondernemingsadvies’ terecht  waarbij je het team ondersteunt in het adviseren fiscale thema’s alsook de begeleiding omtrent btw, vennootschapsbelasting, personenbelasting, … Anderzijds ondersteun je ook het team ‘innovatie, incentive en transfer pricing’  waarbij je je gaat focussen op innovatieve bedrijven, waaronder high-tech bedrijven en scale ups. Hierbij word je ook betrokken bij het optimaliseren van fiscale aangifte vanuit een internationale invalshoek (bv. internationale verrekenprijzen).   Family Office Opleiding: je hebt een master binnen wiskunde, actuariaat, statistiek of een economische richting. Inhoud: binnen onze teams ‘familieadvies’ en ‘vermogensadvies’ ondersteun je onze maeten in kader van financiële- en vermogensplanning en dit in de brede zin. Je stelt financiële plannen op in de context van de huidige en toekomstige inkomens- en vermogenspositie, in samenhang met de verdere levensloopplanning. Daarnaast inventariseer en analyseer je periodiek de financiële situatie.

Ervaren Accountant

 • Je staat in voor de afsluiting, de rapportering (tussentijds en jaarlijks) en de volledige opvolging van de aan jouw toevertrouwde dossiers.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opstelling van de jaarrekening en de nodige verslaggeving.
 • Je staat in voor de fiscale aangiftes (directe belasting).

Administratief medewerker – Family Office

 • Je bewaakt het 360° vermogensoverzicht van onze klanten en verwerkt hun gegevens in specifieke software.
 • Je bereidt vergaderingen voor en maakt de nodige afspraken met klanten en collega’s zowel binnen het kantoor als daarbuiten.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opmaak en archivering van verslagen, offertes en dossiers. Je volgt de klantendossiers mee op en houdt deze up-to-date.
 • Je ondersteunt je collega's met het voorbereiden van infosessies, lezingen, opleidingen. Zowel in de praktische organisatie ervan als in de opmaak van de presentaties.
 • Je ondersteunt het team in hun administratie, facturatie, correspondentie en beheert hun agenda. Je bent hun rechterhand.

Trainee Family Office

 • Je behartigt de dossiers van onze klanten op het vlak van vermogensplanning en - structurering.
 • Je draait mee in het team in kader van financiële- en vermogensplanning en dit in de brede zin.
 • Je analyseert op een logische manier het totaalbeeld van de familiale en financiële situatie.
 • Je stelt financiële plannen op in de context van de huidige en toekomstige inkomens- en vermogenspositie, in samenhang met de verdere levensloopplanning.
 • Je inventariseert en analyseert periodiek de financiële situatie.
 • Je bereidt persoonlijke adviezen voor waarbij je inzicht geeft in de huidige, toekomstige financiële situatie en analyseert welke componenten en aandachtspunten relevant zijn om de vermogensdoelstellingen van de klant te realiseren.
 • Je ondersteunt je collega’s in de integrale benadering van het vermogen op familiaal, bedrijfsmatig en persoonlijk vlak.
 • Je onderhoudt contacten met vermogensbeheerders, verzekeringsmakelaars en andere professionals.
 • Je blijft op de hoogte van de evoluties in de financiële wereld en houdt jouw vakkennis up-to-date.
 • Je neemt actief deel aan innovatieve projecten met als doel een proactieve en efficiënte dienstverlening aan te bieden.

Director tax – ondernemingsfiscaliteit en herstructureringen

 • Je bent verantwoordelijk voor de supervisie van dossiers op het vlak van ondernemingsfiscaliteit met een bijzondere focus op de vennootschapsbelasting aspecten van overnames, fusies, verkopen, vastgoedtransacties zonder andere belastingen uit het oog te verliezen (BTW, personenbelasting, overdrachtsbelastingen, etc.).
 • Je werkt mee aan (fiscale) due diligence projecten.
 • Je analyseert op een logische manier opduikende fiscale problemen en brengt zelfstandig oplossingen en alternatieven aan.
 • Je focus is vennootschapsbelasting maar werkt multidisciplinair door steeds in contact te staan met andere expertisedomeinen.
 • Je blijft op de hoogte van nationale en internationale belastingwetgeving.
 • Je geeft op een professionele manier advies aan klanten en neemt de rol op van relatiebeheerder.
 • Je coacht een kwalitatief jong team van fiscalisten, bevordert de goede sfeer en moedigt de samenwerking tussen de teamleden aan binnen ons fiscalisten team.
 • Je vervult een adviserende functie naar de partners toe en vertaalt de strategie naar operationele doelstellingen binnen de eigen afdeling.

Director Accountancy

 • Je bent verantwoordelijk voor de supervisie van dossiers op het vlak van boekhouding, accountancy, fiscaliteit, vennootschapsrecht enz. van een diverse portefeuille aan cliënteel.
 • Je geeft op een professionele manier advies aan klanten en neemt de rol op van relatiebeheerder.
 • Je coacht gekwalificeerde medewerkers, bevordert de goede sfeer en moedigt de samenwerking tussen de teamleden aan.
 • Je vervult een adviserende functie naar de partners toe en vertaalt de strategie naar operationele doelstellingen binnen de eigen afdeling.
 • Als expert binnen je vakgebied vervul je een adviserende rol naar de divisieleider toe.

Jurist sociaal recht – met kennis Portugees

 • Als adviseur sta je op een professionele manier onze internationale klanten bij op het vlak van sociale administratie, loonadministratie en arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
 • Je draagt zorg voor de aansluitingen en formaliteiten van de klanten/werkgevers richting fiscus, RSZ en andere instanties
 • Je biedt ondersteuning bij sociale inspecties
 • Je staat in voor de maandelijkse loonadministratie van buitenlandse bedrijven
 • Je werkt samen met juristen, accountants en andere collega-experten binnen Van Havermaet
 • Je bent de rechterhand van ons hoogste goed: de klant

Jurist sociaal recht – met kennis Pools

 • Als adviseur sta je op een professionele manier onze internationale klanten bij op het vlak van sociale administratie, loonadministratie en arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
 • Je draagt zorg voor de aansluitingen en formaliteiten van de klanten/werkgevers richting fiscus, RSZ en andere instanties
 • Je biedt ondersteuning bij sociale inspecties
 • Je staat in voor de maandelijkse loonadministratie van buitenlandse bedrijven
 • Je werkt samen met juristen, accountants en andere collega-experten binnen Van Havermaet
 • Je bent de rechterhand van ons hoogste goed: de klant

Adviseur Corporate Finance

 • Je ondersteunt de directors corporate finance bij hun opdrachten vanuit jouw ervaring en kennis als financieel adviseur, auditor, corporate finance adviseur, … .
 • Je bereidt dossiers voor door het uitvoeren van sectoriële marktstudies; financiële waardebepalingen; het opmaken van informatiememorandi van ondernemingen en het meewerken in due diligence onderzoeken.
 • Je stelt prognoses en budgetteringen op.
 • Je brengt de markt in kaart en prospecteert naar kopers of verkopers.
 • Daarnaast ondersteun je bij ad hoc opdrachten in het segment van de familiale bedrijven en KMO’s .
 • Je maakt deel uit van een 6-koppig team, samengesteld uit profielen met diverse achtergronden, aangevuld met experten uit verschillende disciplines.

Tax Advisor – ondernemingsfiscaliteit en herstructureringen

 • Je behartigt dossiers inzake ondernemingsfiscaliteit met een bijzondere focus op de vennootschapsbelasting aspecten van overnames, fusies, verkopen, vastgoedtransacties zonder andere belastingen uit het oog te verliezen (BTW, personenbelasting, overdrachtsbelastingen, etc.).
 • Je werkt mee aan (fiscale) due diligence projecten.
 • Je analyseert op een logische manier opduikende fiscale problemen en brengt zelfstandig oplossingen en alternatieven aan.
 • Je focus is vennootschapsbelasting maar werkt multidisciplinair door steeds in contact te staan met andere expertisedomeinen.
 • Je blijft op de hoogte van nationale en internationale belastingwetgeving.
 • Je bent in brede zin de rechterhand van de belastingplichtige.
 • Je ondersteunt onze accountancy afdeling door het nakijken van (meer complexe) fiscale dossiers en werkt optimalisatie mogelijkheden uit.
 • Je werkt mee met het opstellen van klantenseminaries en publicaties in fiscale vakbladen.
 • Je draagt bij tot de verdere uitbouw van het kantoor en werkt samen met (senior) managers.

(Senior) Manager Estate Planner

 • Je behartigt de dossiers van onze klanten op het vlak van vermogensplanning en - structurering.
 • Je analyseert op een logische manier opduikende problemen en brengt zelfstandig oplossingen en alternatieven aan.
 • Je redigeert adviezen in de context van vermogensplanning, mede in overleg met onze andere specialisten.
 • Je onderhoudt contacten met notarissen, bankiers en andere professionals.
 • Je reviseert concepten van akten, stelt contracten en andere documenten op.
 • Je blijft op de hoogte van de juridisch-fiscale actualiteit en volgt de nieuwe markttendensen nauw op.
 • Je bent gevestigd in het kantoor te Hasselt, met de mogelijkheid om deels vanuit een regiokantoor te werken.

elke-draw

elke sweldens

HR Director
elke.sweldens@vanhavermaet.be
+32 (0)11 30 13 50

Overtuigd van onze visie op maetwerk?
Ontdek dan of er een vacature is die bij jou past.

Bekijk jobs

© Van Havermaet 2021 - Privacy NL - Privacy EN - BTW: 428.179.774