In welke discipline wil jij rechterhand worden?

 

Wij komen (rechter)handen tekort!


Wij zoeken nieuwe collega’s met talent voor accountancy en fiscaliteit of nieuwe experts in financiële, economische of juridische zaken. Ook HR-consultants en sociaal-juridisch adviseurs kunnen bij ons hun ambities waarmaken.

Spontaan solliciteren

Advisor Accountancy – Innovatieve Ondernemingen

 • Je bent verantwoordelijk voor de afsluiting, de rapportering (tussentijds en jaarlijks), de fiscale aangiftes en de volledige opvolging van de aan jouw toevertrouwde dossiers.
 • Je behandelt een brede portefeuille aan innovatief cliënteel (digitale en circulaire economie, smart manufacturing, enz.) en ondernemingen gevestigd op de vele incubatoren (o.a. Corda, Bioville, IncubaThor, C-Mine Crib).
 • Je neemt met een professionele aanpak en future-proof manieren de rol op van vertrouwenspersoon.

Trainee Accountancy – Innovatieve Ondernemingen

 • Als trainee leer je alle facetten van het beroep van Accountant.
 • Je bent verantwoordelijk voor boekhoudkundige taken zoals het controleren en inboeken van aan- en verkoopfacturen en financiële verrichtingen.
 • Je ondersteunt het team bij administratieve taken waaronder het voorbereiden van btw-aangiftes, fiscale fiches, opstellen van de jaarrekening en nodige verslaggeving.
 • Je behandelt een brede portefeuille aan innovatief cliënteel (digitale en circulaire economie, smart manufacturing, enz.) en ondernemingen gevestigd op de vele incubatoren (o.a. Corda, Bioville, IncubaThor, C-Mine Crib).
 • Je neemt met een professionele aanpak en future-proof manieren de rol op van vertrouwenspersoon.

(Senior) Manager Accountancy – Innovatieve Ondernemingen

 • Je bent verantwoordelijk voor de supervisie van dossiers op het vlak van boekhouding, accountancy, fiscaliteit, vennootschapsrecht, enz.
 • Je beheert een brede portefeuille aan innovatief cliënteel (digitale en circulaire economie, smart manufacturing, …) en ondernemingen gevestigd op de vele incubatoren (o.a. Corda, Bioville, IncubaThor, C-Mine Crib).
 • Je neemt met een professionele aanpak en future-proof manieren de rol op van vertrouwenspersoon.
 • Je stuurt gekwalificeerde medewerkers aan, bevordert de goede sfeer en moedigt de samenwerking tussen de teamleden aan.
 • Je vervult een adviserende functie naar de partners toe en vertaalt de strategie naar operationele doelstellingen binnen de eigen afdeling.

Receptionist(e)

Als Receptionist(e) ben je het eerste aanspreekpunt en behartig je de algemene werking binnen het kantoor:
 • Je ondersteunt je collega's met een brede waaier aan administratieve taken
 • Je geeft een correct gevolg aan inkomende telefoongesprekken
 • Je behandelt de inkomende en uitgaande post
 • Je verzorgt de logistiek bij vergaderingen en klantenseminaries
 • Je bewaakt de orde en netheid van de verschillende ruimtes
 • Je geeft een warm welkom aan klanten, leveranciers, bezoekers, …
 • Je behartigt onze algemene klantendatabase met precisie

Trainee Accountancy

 • Je bent verantwoordelijk voor boekhoudkundige taken zoals het controleren en inboeken van aan- en verkoopfacturen en financiële verrichtingen.
 • Je ondersteunt het team bij administratieve taken zoals het voorbereiden van btw-aangiftes, fiscale fiches, opstellen van de jaarrekening en nodige verslaggeving.

HR Business Consultant

 • Je bent de gesprekspartner voor onze klanten voor alle mogelijke HR topics, zowel soft als hard HR
 • Als brede adviseur begeleid je klanten naar maatoplossingen binnen de verschillende domeinen van HRM (payroll, talent management, onthaal- en retentiebeleid, …)
 • Je verdiept je in de business van de klant en draagt bij aan oplossingen voor dagdagelijkse en strategische probleemstellingen
 • Je werkt mee aan het verbeteren, implementeren en borgen van HR processen en projecten
 • Jouw klanten zijn KMO’s en familiebedrijven gelegen in de regio’s Limburg en Kempen
 • Je werkt zelfstandig, maar je wordt ondersteund door een team van experten
 • Je werkt nauw samen met de Director binnen de productgroep HR Consultancy
 • Je verzorgt de communicatie met interne en externe contactpersonen
 • Als rechterhand van de klant onderhoud en bouw je een duurzame vertrouwensrelatie verder uit

Customer Care Medewerker

 • Je bent de rechterhand van onze klanten in het doorlopen van de klantenacceptatieprocedure.
 • Je volgt nieuwe en lopende dossiers nauwkeurig op en vervolledigt ze met ontbrekende gegevens en documenten.
 • Je bewaakt de kwaliteit van de klantendatabase (o.a. de klantgegevens en -documenten).
 • Je begeleidt onze klanten en relaties bij de registratie op ons klantenportaal en op andere digitale tools.
 • Je zorgt voor een goede, vlotte informatiestroom tussen het klantenportaal en jouw maeten.
 • Je helpt mee aan het volledige onboarding proces van CAP tot facturatie.
 • Je denkt mee over geoptimaliseerde en pragmatische oplossingen binnen de CAP-procedure.

Payroll adviseur

 • Je staat in voor de volledige, correcte loonverwerking (voorbereiding, berekening en controle van alle loon- en salarisgegevens) van onze klanten en periodieke rapportering aan de klant (loonstaten, financiële bestanden en andere).
 • Je draagt zorg voor de aansluitingen en formaliteiten van de klanten/werkgevers richting fiscus, RSZ en andere instanties.
 • Als centraal aanspreekpunt bied je proactieve ondersteuning en sta je in voor alle (complexere) administratieve en loontechnische vragen van je klant. Je geeft eerstelijns ondersteuning en zorgt voor een correct en tijdig advies.
 • Je werkt in team, verzorgt de communicatie met interne contactpersonen (juristen, fiscalisten, andere experten) en externe contactpersonen (overheid, verzekeringsmaatschappijen, arbeidsgeneesheer, andere).

Traineeship Tax

Als trainee tax  volg je een traject van 8 maanden waarin we jou onderdompelen in alle facetten van de fiscale wetgeving. Je maakt kennis met:
 • Team ‘ondernemingsadvies’: Je zal dit team ondersteunen in het adviseren omtrent btw, vennootschapsbelasting, personenbelasting, …
 • Team ‘innovatie, incentive en transfer pricing’: Binnen dit team ligt de focus op nationaal en internationaal actieve innovatieve bedrijven, waaronder high-tech bedrijven en scale ups. Hierbij word je betrokken bij advisering omtrent fiscale stimuli voor innovatie, transfer pricing en internationale fiscaliteit in het kader van BEPS (o.a. vaste inrichting analyse).
 • Team ‘international:’ dit team helpt Belgische en internationale klanten verder op vlak van (alternatieve) verloning, compensatietechnieken en extra legale voordelen. Je bekijkt welke impact (alternatieve) verloningsstrategieën hebben op het gebied van directe belastingen en sociale zekerheid. Daarnaast werk je mee aan internationale aspecten, zoals salary splits en expat dossiers.
Na een intensief traject van 8 maanden, heb je een goed zicht op de verschillende mogelijkheden. Op dat moment kies je zelf in welke richting je precies wil verder gaan. Op basis van je talenten en passies nemen we zo een doelgerichte start van jouw carrière.

Trainee Tax – Corporate Tax

 • Je ondersteunt het team bij dossiers inzake vennootschapsbelasting in de brede zin, met een bijzondere focus op het begeleiden van innovatieve en familiale bedrijven.
 • Je bereidt fiscale aangiftes en bijhorende bijlages voor en helpt onze klanten met het bekomen van bv. specifieke formulieren met het oog op vrijstelling roerende voorheffing.
 • Je helpt mee bij het opstellen van rulingaanvragen, bezwaarschriften, fiscale due dilligence rapporten etc.
 • Je analyseert op een logische manier opduikende fiscale problemen en brengt zelfstandig oplossingen en alternatieven aan.
 • Je focus is vennootschapsbelasting maar je hebt daarbij oog voor andere belastingen (btw, personenbelasting, overdrachtsbelastingen e.d.m.) en niet-fiscale aspecten, en brengt deze in kaart opdat zij desgevallend door collega’s met een andere expertise kunnen bekeken worden.
 • Je blijft op de hoogte van nationale en internationale belastingwetgeving en bent bereid opleidingen te volgen om op de hoogte te blijven van de laatste updates in je vakgebied.

Director Accountancy

 • Je bent verantwoordelijk voor de supervisie van dossiers op het vlak van boekhouding, accountancy, fiscaliteit, vennootschapsrecht enz. van een diverse portefeuille aan cliënteel.
 • Je geeft op een professionele manier advies aan klanten en neemt de rol op van relatiebeheerder.
 • Je coacht gekwalificeerde medewerkers, bevordert de goede sfeer en moedigt de samenwerking tussen de teamleden aan.
 • Je vervult een adviserende functie naar de partners toe en vertaalt de strategie naar operationele doelstellingen binnen de eigen afdeling.
 • Als expert binnen je vakgebied vervul je een adviserende rol naar de divisieleider toe.

Ervaren Accountant

 • Je staat in voor de afsluiting, de rapportering (tussentijds en jaarlijks) en de volledige opvolging van de aan jouw toevertrouwde dossiers.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opstelling van de jaarrekening en de nodige verslaggeving.
 • Je staat in voor de fiscale aangiftes (directe belasting).

Trainee Tax – Innovatie & Transfer Pricing

 • Je ondersteunt het team inzake brede adviesverlening op het vlak van fiscale stimuli voor innovatie, transfer pricing en internationale fiscaliteit in het kader van BEPS (o.a. vaste inrichting analyse).
 • Je bereidt fiscale aangiftes en rapporteringen vanuit een internationale invalshoek voor (internationale verrekenprijzen, verdragsformaliteiten, Europese richtlijnen, enz.) evenals in het kader van fiscale stimuli voor innovatie (BELSPO aanmeldingen in het kader van de aftrek innovatie, vrijstelling doorstoring bedrijfsvoorheffing, e.d.m.).
 • Je analyseert en documenteert transfer pricing modellen, O&O werkzaamheden binnen een onderneming en grensoverschrijdende activiteiten en gaat na of deze zijn afgestemd op het business model van onze cliënt en eventueel in aanmerking komen voor fiscale of andere stimuli dan wel aanleiding kunnen geven tot een belastbare vaste inrichting. Daarnaast help je mee bij het opstellen van de relevante intragroepsovereenkomsten, rulingaanvragen en onderliggende documentatie.

(Senior) Manager Accountancy

 • Je bent verantwoordelijk voor de supervisie van dossiers op het vlak van boekhouding, accountancy, fiscaliteit, vennootschapsrecht enz. van een diverse portefeuille aan cliënteel.
 • Je geeft op een professionele manier advies aan klanten en neemt de rol op van vertrouwenspersoon.
 • Je stuurt gekwalificeerde medewerkers aan, bevordert de goede sfeer en moedigt de samenwerking tussen de teamleden aan.
 • Je vervult een adviserende functie naar de partners toe en vertaalt de strategie naar operationele doelstellingen binnen de eigen afdeling.

(Senior) Manager Accountancy

 • Je bent verantwoordelijk voor de supervisie van dossiers op het vlak van boekhouding, accountancy, fiscaliteit, vennootschapsrecht enz. van een diverse portefeuille aan cliënteel.
 • Je geeft op een professionele manier advies aan klanten en neemt de rol op van vertrouwenspersoon.
 • Je stuurt gekwalificeerde medewerkers aan, bevordert de goede sfeer en moedigt de samenwerking tussen de teamleden aan.
 • Je vervult een adviserende functie naar de partners toe en vertaalt de strategie naar operationele doelstellingen binnen de eigen afdeling.

(Senior) Manager Accountancy

 • Je bent verantwoordelijk voor de supervisie van dossiers op het vlak van boekhouding, accountancy, fiscaliteit, vennootschapsrecht enz. van een diverse portefeuille aan cliënteel.
 • Je geeft op een professionele manier advies aan klanten en neemt de rol op van vertrouwenspersoon.
 • Je stuurt gekwalificeerde medewerkers aan, bevordert de goede sfeer en moedigt de samenwerking tussen de teamleden aan.
 • Je vervult een adviserende functie naar de partners toe en vertaalt de strategie naar operationele doelstellingen binnen de eigen afdeling.

(Senior) Manager Accountancy

 • Je bent verantwoordelijk voor de supervisie van dossiers op het vlak van boekhouding, accountancy, fiscaliteit, vennootschapsrecht enz. van een diverse portefeuille aan cliënteel.
 • Je geeft op een professionele manier advies aan klanten en neemt de rol op van vertrouwenspersoon.
 • Je stuurt gekwalificeerde medewerkers aan, bevordert de goede sfeer en moedigt de samenwerking tussen de teamleden aan.
 • Je vervult een adviserende functie naar de partners toe en vertaalt de strategie naar operationele doelstellingen binnen de eigen afdeling.

Trainee Accountancy

 • Je bent verantwoordelijk voor boekhoudkundige taken zoals het controleren en inboeken van aan- en verkoopfacturen en financiële verrichtingen.
 • Je ondersteunt het team bij administratieve taken zoals het voorbereiden van btw-aangiftes, fiscale fiches, opstellen van de jaarrekening en nodige verslaggeving.

Trainee Accountancy

 • Je bent verantwoordelijk voor boekhoudkundige taken zoals het controleren en inboeken van aan- en verkoopfacturen en financiële verrichtingen.
 • Je ondersteunt het team bij administratieve taken zoals het voorbereiden van btw-aangiftes, fiscale fiches, opstellen van de jaarrekening en nodige verslaggeving.

Traineeship Accountancy / Audit

Accountancy Inhoud: als trainee accountancy maak je deel uit van het team ‘assurance & compliance.’ Je leert het beroep van A tot Z, beginnende met boekingswerk, financiële verrichtingen, fiscale aangiftes en het analyseren & opmaken van de tussentijdse situatie.   Audit Inhoud: bij je start maak je kennis met het beroep in het algemeen. Later ondersteun je de manager in audit activiteiten en leer je meer over interne controles, stocktellingen en externe controles.

elke sweldens

HR Director
elke.sweldens@vanhavermaet.be
+32 (0)11 30 13 50

Overtuigd van onze visie op maetwerk?
Ontdek dan of er een vacature is die bij jou past.

Bekijk jobs

© Van Havermaet 2021 - Privacy NL - Privacy EN - BTW: 428.179.774